بایگانی دسته: مدیریت منابع انسانی پیشرفته

جزوه درس مدیریت منابع انسانی پیشرفته – جلسه های هفتم (اصلاح شده) و هشتم – آموزشیار آقای احمدی

درود

جزوه اصلاح شده جلسه هفتم و جلسه هشتم درس مدیریت منابع انسانی پیشرفته، مربوط به کلاس آموزشیار آقای احمدی رو خانم ناهید مجددا زحمت کشیدن و با دو فرمت Word و PDF برامون فرستادن. از زحمات ایشون بسیار متشکریم.

download1_icon

جلسه های هفتم (اصلاح شده)

download1_icon

جلسه هشتم (قسمت اول)

download1_icon

جلسه هشتم (قسمت دوم)

جزوه درس مدیریت منابع انسانی پیشرفته – جلسه هفتم – آموزشیار آقای احمدی

درود

جزوه جلسه هفتم درس مدیریت منابع انسانی پیشرفته، مربوط به کلاس آموزشیار آقای احمدی رو خانم ناهید زحمت کشیدن و با دو فرمت Word و PDF برامون فرستادن. از زحمات ایشون بسیار بسیار متشکریم.

download1_icon

جزوه درس مدیریت منابع انسانی پیشرفته – جلسه ششم – آموزشیار آقای احمدی

جزوه جلسه ششم درس مدیریت منابع انسانی پیشرفته، مربوط به کلاس آقای احمدی رو خانم ناهید زحمت کشیدن و با دو فرمت Word و PDF برامون فرستادن. از زحمات ایشون واقعا متشکریم.

download1_icon

جزوه درس مدیریت منابع انسانی پیشرفته – جلسه پنجم – آموزشیار آقای احمدی

درود

خانم ناهید زحمت کشیدن و جزوه جلسه پنجم درس مدیریت منابع انسانی پیشرفته مربوط به کلاس آقای احمدی رو مجددا بصورت تایپ شده و با دو فرمت Word و PDF برامون فرستادن. از زحمات ایشون بسیار سپاسگذاریم.

download1_icon