اخبار درس دولت الکترونیک – دکتر عبداللهی – 92/11/29

درود

خانم لاله گرشاسبی زحمت کشیدن و اخبار درس دولت الکترونیک، مربوط به جلسه اول کلاس دکتر عبداللهی رو برامون فرستادن.

 

منابع درسی:

 • اسلايدهايي كه در كلاس توسط استاد ارائه مي شود
 • PDF هايي از سايت كه در كلاس به آنها اشاره مي شود احتمالا از PDF جلسه 5 به بعد كار خواهد شد.
 • كتاب زير كه در سايت بارگذاري خواهد شد

Andreas Meier eDemocracy & eGovernment of a Democratic Knowledge Society 2012

فعاليت هاي كلاسی:

تحقيق يا ترجمه كه تاكيد بيشتر روي تحقيق است كه در نهايت مي تواند به شكل مقاله درآيد و در كلاس ارائه شود.

انتخاب موضوع دلخواه و يا استفاده از موضوعات زير با هماهنگي استاد :

 • امنيت در دولت الكترونيك
 • هوش تجاري در دولت الكترونيك
 • داده كاوي در دولت الكترونيك
 • شبكه هاي ملي اطلاعات
 • Data Center ملي و نقش آن در در دولت الكترونيك
 • دولت الكترونيك و چالش هايي كه پيش روي آن است مانند فيلترينگ
 • شبكه هاي اجتماعي چگونه در تحقق دولت الكترونيك سازمان ها را ياري مي كنند
 • كاربردها و كاركردهاي مختلف دولت الكترونيك
 • بحث تعامل پذيري سازمان هاي دولتي
 • كاركردهاي تراكنشي، اطلاعاتي و عملياتي
 • رابطه دولت الكترونيك با ساير حوزه ها ، تاثير آن روي EBusiness  ECommerce و تاثير متقابل آنها از هم
 • مدل هاي B2G و G2B
 • انواع مدياها در الكترونيكي كردن دولت مثل بحث موبايل MGovernment
 • دولت ها چگونه مي توانند از بسترهايي مثل تلفن ثابت استفاده كنند
 • نقش انواع سيستم هاي اطلاعاتي در شكل گيري دولت الكترونيك چگونه است MISها، TPSها و ESSها و…
 • معماري اطلاعات درون سازماني
 • Single Window
 • Open Government

ايميل استاد: a.abdollahi@seo.ir