اخبار درس مدیریت دانش – دکتر سیادت – جلسه دوم – ۹۲/۱۱/28

اخبار جلسه دوم درس “مدیریت دانش” رو آقای علیرضا شالباف بصورت خیلی کامل لطف کردن و برامون فرستادن.

KM2

12 دیدگاه در “اخبار درس مدیریت دانش – دکتر سیادت – جلسه دوم – ۹۲/۱۱/28

دیدگاهها بسته هستند.