اخبار درس مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

درود
آموزشيار ذکر کردند که ترجمه کتاب يا ارائه مقاله 9 نمره از پايان ترم را دارد .
ترجمه توسط خود ايشان تقسيم بندي مي گردد و علاوه بر ترجمه خلاصه آن نيز بايد ارائه گردد.
 دانشجوياني که علاقمند هستند مقاله ارائه دهند موضوع پيشنهادي خود را به يکي از دو ايميل زير ارائه دهند در صورتي که موضوع تاييد نگرديد موضوع از طريق آموزشيار اعلام مي گردد.
strateqicmanagment31@yahoo.com

s.hagiaskari@yahoo.com
 در صورت تمايل به ارائه مقاله بايد دو مقاله از سال 2013 ادغام گردد يک جامعه آماري در مقاله پژوهشي در نظر گرفته شود.
شايان ذکر است کساني که تمايل به انتخاب مقاله دارند حداکثر تا تاريخ 14 آبان به آموزشيار ايميل بزنند.

 

97 دیدگاه در “اخبار درس مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

دیدگاهها بسته هستند.