موضوع تمرین های برنامه ریزی منابع سازمان

درود

خانم لایقی زحمت کشیدن موضوع تمرینهای درس برنامه ریزی منابع سازمان رو برامون فرستادن.

طراحی و تدوین کسب و کار

 ERP Research Area

طراحی و تدوین کسب و کار

ERP Exercise

طبق اعلام خانم سعیدنیا تمرين اول ERP تا 3 آبان تمديد شد.

12 دیدگاه در “موضوع تمرین های برنامه ریزی منابع سازمان

دیدگاهها بسته هستند.