اخبار درس برنامه ريزي منابع سازمان

درود فراوان خدمت دوستان عزیز

خانم مقدسی زحمت کشیدن اخبار مربوط به دو جلسه اول درس برنامه ريزي منابع سازمان رو برامون فرستادن.

در اين دو جلسه استاد فقط درس دادند در ضمن فرمودند که بايد تحقيق هم انجام دهيم اما چون تعداد زياد است مي توان گروههاي 2 نفره تشکيل داد ولي موضوع تحقيق را آموزشيار بايد تعيين کنند آموزشيار  هم که فقط رفع اشکال کرد و درسي نداد. بهتر 🙂